Pirkimo tvarka

Prekių pirkimo ir pardavimo tvarka

  1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Tvarka) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje www.operalt.lt (toliau – el. parduotuvė)

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad susipažino ir sutinka su šia Tvarka, kai el. parduotuvėje prekių krepšelio skiltyje įvedęs visus reikalingus duomenis, paspaudžia PATEIKTI mygtuką, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia užsakymo patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai. 2.1.  Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje laikydamasi čia nustatytos Tvarkos.

2.2. Pirkėjas turi teisę grąžinti nekokybiškas prekes Pardavėjui ir reikalauti už jas grąžinti pinigus arba pakeisti prekes kokybiškomis, jei jos yra brokuotos.

2.3 Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui nurodytą sumą už užsakytas prekes ir jas priimti. 2.4. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja pateikti teisingus savo duomenis. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos nedelsiant atnaujinti arba informuoti Pardavėją tel. 8 5 2494940 arba el. paštu uzsakymai@operalt.lt. 2.5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą el.  parduotuvėje sutinka su šia Tvarka ir įsipareigoja jos laikytis bei nepažeisti nustatytų LR teisės aktų.

 3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai. 3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el.  parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

3. 2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims. 3.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo sustabdyti, sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją. 3.5. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. 3.6. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti el. parduotuvės Tvarką. 3.7.  Jei Pirkėjas ilgą laiką nesinaudoja internetinės parduotuvės paslaugomis, jo prisijungimo paskyra gali būti panaikinta.

4. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai. 4.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali užsakyti prekes 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą. 4.2. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

4.3. Pirkėjas atsiskaityti už prekes turi bankiniu pavedimu pervesdamas sumą už prekes ir prekių pristatymą (jei prekės nebus atsiimamos OPERA klausos centre) į Pardavėjo nurodytą atsiskaitomąją banko sąskaitą. 4.4. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 3 (tris) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys su prekėmis pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes. 4.5. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 3 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.

5. Prekių pristatymas.

5.1.  Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

5.2.  Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.3. Pirkėjas užsakymo pateikimo metu nurodo, kaip jis nori gauti prekes:

  • Atsiimti pats pasirinktame OPERA klausos centre
  • Pristatyti į OMNIVA paštomatą
  • Pristatymas nurodytu adresu naudojantis OMNIVA kurjerio paslaugomis.

5.4. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos kitą darbo dieną po apmokėjimo patvirtinimo.

5.5. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes per 1-5 darbo dienas. Šis terminas yra preliminarus, be to, netaikomas tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Taip pat Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

5.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

5.7. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsdamas informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekių komplektacija.

5.8. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo jas nufotografuoti ir Pardavėjui el. paštu   atsiųsti pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas. Jei užsakymą pristato kurjeris, kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

5.9. Jei prekė grąžinama Pardavėjui dėl Pirkėjo kaltės neteisingai nurodyto arba netikslaus adreso, arba jeigu prekė grąžinama pardavėjui neatsiėmus jos iš paštomato per maksimalų jos saugojimo terminą, Pirkėjas privalo Pardavėjui sumokėti pakartotino persiuntimo išlaidas, o jei prekės buvo grąžintos iš paštomato arba kurjerio- padengti Pardavėjui ir prekės grąžinimo kaštus. Pirkėjui atsisakius pakartotinai priimti siuntą (t.y. pareikalavus grąžinti pinigus už prekes), pinigai už siuntimą pirkėjui nėra grąžinami.

6. Prekių kokybė, garantijos.

6.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

6.2. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme.

6.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ar tel. ekrano ypatybių.

7. Prekių grąžinimas ir keitimas.

7.1.Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministerijos 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 4-243 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420479.

7.2. Kokybiškų prekių grąžinimas

7.2.1. Norėdamas grąžinti kokybiškas  prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 7 (septynias) dienas nuo prekių pristatymo Pirkėjui dieno informuodamas Pardavėją apie tai el. paštu uzsakymai@operalt.lt  nurodydamas Užsakymo numerį ir prekės grąžinimo priežastį.

7.2.2.  Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruota siunta. Registruotos siuntos numeris privalo būti pateiktas Pardavėjui el. paštu uzsakymai@operalt.lt  ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo.

7.2.3 Grąžinama kokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.).

7.2.4. Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą (užsakymo, pavedimo kopija)

7.2.5.  Grąžinamų kokybiškų arba keičiamų prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas. Grąžinant kokybišką prekę, Pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma.

7.3. Nekybiškų prekių grąžinimas. 7.3.1. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką prekę analogiška preke arba grąžinti Pirkėjui pinigus. 7.3.2. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant nekokybiškos prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą.

7.3.3. Grąžinama nekokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą.

7.3.4. Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą (užsakymo, pavedimo kopija)

7.3.5.  Grąžinamų nekokybiškų arba keičiamų prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pardavėjas. 7.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šios  Tvarkos 7.2.1-7.2.4 ir 7.3.2-7.3.4.  punktuose nustatytų prekių grąžinimo taisyklių. 7.5. Grąžinant gautą ne tą prekę, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti tokią prekę reikalinga preke. Neturint reikalingos prekės, Pirkėjui grąžinami visi pinigai (už prekę, ir patirtas faktines siuntimo išlaidas).

7.6. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

8.  Asmens duomenų apsauga. 8.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje www.operalt.lt Pirkėjas privalo pateikti registracijos metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Šie duomenys naudojami tik užsakymų atlikimui ir problemų, jei tokios kyla, susijusių su prekių pateikimu ar pristatymu, išsprendimui. 8.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą. 8.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo ir tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti. 8.4 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia sutikimą pildydamas registracijos formą. 8.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo prie el. parduotuvės duomenų. 8.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

9. Rinkodara ir informacija. 9.1. Pardavėjas el. Parduotuvėje operalt.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus. 9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento. 9.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu  elektroninio pašto adresu. 9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia el. paštu uzsakymai@operalt.lt arba skambina tel. 8 5 2494940.

9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM kategoriją,  ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų. 9.6. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šios Tvarkos 8.4 punkte nurodytomis sąlygomis.

10. Baigiamosios nuostatos.

10.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

X
Į Viršų